Ekster

Je hebt deze grote vogel met zijn wit-zwarte veren met een blauwachtige schijn ongetwijfeld al vaak gezien terwijl hij fladderend vliegt of door de tuin hupt.
De ekster heeft een nogal kwalijke reputatie! Men zegt dat hij steelt (maar dat valt nog te bewijzen) en dat hij meedogenloos is omdat hij de eieren en jongen van kleinere vogels binnenspeelt. Maar laten we niet te vlug oordelen, want net zoals onze teerbeminde huiskat op meesjes jaagt, doet de ekster niets anders dan de rol spelen die Moeder Natuur hem heeft toebedeeld.
De ekster is een luidruchtig geval! Hij grijpt elke kans aan om te kwebbelen. Zijn repetitieve roep hoor je al van ver. Hij slaat er alarm mee wanneer hij roofdieren opmerkt.
De ekster is geen grote avonturier: hij is trouw in de liefde en honkvast. Als je hem in je tuin in een voederhuisje wilt zien langskomen, zorg dan zeker voor brood, fruit, noten, granen of vlees.

GROOTTE : 44 tot 50 cm
GEWICHT : 150 tot 250 gr
NESTPERIODE : maart tot april
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : open landschap & tuinen
BROEDDUUR : 22 dagen
LEVENSVERWACHTING : 15 jaar
VOEDSEL : insecten, bessen & kleine dieren
AANTAL EIEREN : 4 tot 9