Werken bij La Ferme

Onze missie bestaat erin nuttig, valoriserend en bezoldigd werk te bieden aan personen met een handicap die als dusdanig zijn erkend door de dienst PHARE (van de Franse Gemeenschapscommissie – COCOF).

Dat bestuur kent ons momenteel een quotum van 145 werknemers toe.
Om als werknemer in dienst te worden genomen, moet je beschikken over de aanwervingskaart (gele kaart), uitgegeven door de COCOF, en moet je in het Brussels Gewest wonen. Omdat we zo’n grote diversiteit aan beroepen aanbieden, hebben we geen wachtlijst.
We verbinden ons er ook toe professionals aan te werven uit de beroepen die we uitoefenen. Die personen begeleiden dan onze teams.

Werken bij La Ferme

Onze missie bestaat erin nuttig, valoriserend en bezoldigd werk te bieden aan personen met een handicap die als dusdanig zijn erkend door de dienst PHARE (van de Franse Gemeenschapscommissie – COCOF).

Dat bestuur kent ons momenteel een quotum van 145 werknemers toe.
Om als werknemer in dienst te worden genomen, moet je beschikken over de aanwervingskaart (gele kaart), uitgegeven door de COCOF, en moet je in het Brussels Gewest wonen. Omdat we zo’n grote diversiteit aan beroepen aanbieden, hebben we geen wachtlijst.
We verbinden ons er ook toe professionals aan te werven uit de beroepen die we uitoefenen. Die personen begeleiden dan onze teams.

stages

Het is belangrijk onze ervaring en onze kijk op verschillen te delen. Meewerken aan de opleiding van toekomstige werknemers is van essentieel belang. Daarom engageert La Ferme zich op pedagogisch vlak en biedt ze de mogelijkheid om stages te volgen.

We onthalen en begeleiden stagiairs uit verschillende opleidingstypes:

  • Hoger onderwijs: socio-paramedische (gespecialiseerde opvoedkundigen en ergotherapeuten) en technische (tuinbouw, …) opleidingen
  • Hoger secundair beroepsonderwijs (horeca, tuinbouw, …)
  • Gespecialiseerd secundair onderwijs

Er worden soms ook andere stages aanvaard, aarzel niet om ons in dat verband te contacteren.
De stages gebeuren enkel in het kader van schoolonderwijs en de stagiair moet minstens 17 jaar oud zijn.

Aarzel niet om de manager van de pool stages en leertrajecten te contacteren om je project te bespreken.

Opleidingen en leertrajecten

Opleidingen en leertrajecten

stages

Het is belangrijk onze ervaring en onze kijk op verschillen te delen. Meewerken aan de opleiding van toekomstige werknemers is van essentieel belang. Daarom engageert La Ferme zich op pedagogisch vlak en biedt ze de mogelijkheid om stages te volgen.

We onthalen en begeleiden stagiairs uit verschillende opleidingstypes:

  • Hoger onderwijs: socio-paramedische (gespecialiseerde opvoedkundigen en ergotherapeuten) en technische (tuinbouw, …) opleidingen
  • Hoger secundair beroepsonderwijs (horeca, tuinbouw, …)
  • Gespecialiseerd secundair onderwijs

Er worden soms ook andere stages aanvaard, aarzel niet om ons in dat verband te contacteren.
De stages gebeuren enkel in het kader van schoolonderwijs en de stagiair moet minstens 17 jaar oud zijn.

Aarzel niet om de manager van de pool stages en leertrajecten te contacteren om je project te bespreken.

CAP

(contract voor beroepsaanpassing)

Door een groep van vijf jongeren te onthalen met een contract voor beroepsaanpassing gedurende maximaal vijf jaar, bieden we hen de kans om professionele, technische en sociale vaardigheden te verwerven door hen vertrouwd te maken met de verschillende beroepen van het tuinieren. Door tegelijk die jongeren, die grondige begeleiding nodig hebben, dichter bij de arbeidswereld te brengen, ontdekken ze de vereisten maar ook de voldoening van arbeid en kunnen ze vaststellen of dit beroepsmilieu in hun levensplan past.
Dit project vloeit voort uit een initiatief van PHARE en startte in 2009. Het krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds.

CAP

Door een groep van vijf jongeren te onthalen met een contract voor beroepsaanpassing gedurende maximaal vijf jaar, bieden we hen de kans om professionele, technische en sociale vaardigheden te verwerven door hen vertrouwd te maken met de verschillende beroepen van het tuinieren. Door tegelijk die jongeren, die grondige begeleiding nodig hebben, dichter bij de arbeidswereld te brengen, ontdekken ze de vereisten maar ook de voldoening van arbeid en kunnen ze vaststellen of dit beroepsmilieu in hun levensplan past.
Dit project vloeit voort uit een initiatief van PHARE en startte in 2009. Het krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds.

Aut’travail

Samen met de vzw Ados Pilifs en andere structuren uit het bijzonder onderwijs die jongeren met autismespectrumstoornissen begeleiden, ontwikkelen we een professioneel leertraject op het vlak van tuinieren. Dit traject is vooral opgebouwd rond het produceren en vermenigvuldigen van planten die inheems, aromatisch en/of eetbaar zijn. Ze worden in dit project betrokken via stages of contracten voor beroepsaanpassing. Dit project past in de logica van de kringloopeconomie.
Aarzel niet om de manager van de pool stages en leertrajecten te contacteren om je project te bespreken.

Aut’travail

Samen met de vzw Ados Pilifs en andere structuren uit het bijzonder onderwijs die jongeren met autismespectrumstoornissen begeleiden, ontwikkelen we een professioneel leertraject op het vlak van tuinieren. Dit traject is vooral opgebouwd rond het produceren en vermenigvuldigen van planten die inheems, aromatisch en/of eetbaar zijn. Ze worden in dit project betrokken via stages of contracten voor beroepsaanpassing. Dit project past in de logica van de kringloopeconomie.
Aarzel niet om de manager van de pool stages en leertrajecten te contacteren om je project te bespreken.

Volg ons

Blijf verbonden met La Ferme

 

 
 

 

COPYRIGHT © ASBL Ferme Nos Pilifs 2024

Vertrouwelijkheidsbeleid
Wettelijke informatie

Volg ons

Blijf verbonden met La Ferme