Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

La Ferme Nos Pilifs is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te [347 Trassersweg 1120 Brussel] (hierna “La Ferme Nos Pilifs”).
De websites van ons bedrijf worden beheerd door Yellow Pimento, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van Yellow Pimento.
Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar La Ferme Nos Pilifs en om het even welke van haar verbonden vennootschappen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website, app of dienst vanLa Ferme Nos Pilifs.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) bereiken met de post op DPOLa Ferme Nos Pilifs, [347 Trassersweg, 1120 Brussel], België of per e-mail op contact@pilifs.be.

2. Inleiding en algemene voorwaarden

Bij La Ferme Nos Pilifsverbinden we ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.
Dit Pricacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt per telefoon, sms, e-mail, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning (maar exclusief uw rijksregisternummer) om documenten voor de huur of aankoop van vastgoed voor te bereiden.

Soms moeten wij informatie over u verzamelen om u een volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.
Dit Privacybeleid legt het volgende uit:
• welke informatie La Ferme Nos Pilifs over u mag verzamelen;
• hoeLa Ferme Nos Pilifs de informatie die we over u verzamelen zal gebruiken;
• wanneer La Ferme Nos Pilifs uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
• of La Ferme Nos Pilifs uw gegevens aan anderen mag verstrekken;
• uw keuzes betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
• het gebruik van cookies op websites van La Ferme Nos Pilifs en hoe u cookies kunt weigeren.

La Ferme Nos Pilifs verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

Opgelet, geen enkele website kan volledig veilig zijn. Als u bezorgd bent dat de veiligheid van een van uw accounts bij La Ferme Nos Pilifs aangetast is, bv. dat iemand uw wachtwoord kan hebben ontdekt, gelieve onmiddellijk contact met ons op te nemen.
Websites van La Ferme Nos Pilifs kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook cookies gebruiken. Wij moedigen u dus aan hun privacybeleid te raadplegen. Hun beleid regelt het gebruik van de persoonsgegevens die u er ingeeft of die door cookies kunnen zijn verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en u gebruikt deze websites op eigen risico.

3. Welke informatie verzameltLa Ferme Nos Pilifs?

Wanneer u zich toegang verschaft tot of inschrijft voor een dienst van La Ferme Nos Pilifs, bijvoorbeeld apps, nieuwsbrieven, chats met onze socialemedia-accounts, berichtenfora, internet- en mobiele meldingen, telefoontjes of sms’en van La Ferme Nos Pilifs kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen.
Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht of geboortedatum, persoonlijke interesses (bv. welke nieuwsbrieven u hebt gelezen), alsook algemene (geaggregeerde, niet-persoonlijke) informatie die wij verzamelen over de manier waarop bezoekers de online diensten van La Ferme Nos Pilifs gebruiken.

Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan (16), kunnen wij beperkte persoonsgegevens over u verzamelen zodat u toestemming kunt geven opdat het kind toegang krijgt tot sommige diensten van La Ferme Nos Pilifs. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de account van het kind of de diensten die het gebruikt.

Voor meer informatie zie artikel 15 van dit beleid, inzake het recht van La Ferme Nos Pilifs om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, en artikel 17 inzake de gegevens die La Ferme Nos Pilifs verzamelt wanneer u apps van La Ferme Nos Pilifs gebruikt.

4. Voor welke doeleinden gebruikt La Ferme Nos Pilifs de gegevens die het over u verzamelt?

La Ferme Nos Pilifs zal uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder:
• om u onze diensten te verstrekken;
• om uw verzoeken en vragen te behandelen;
• voor “doeleinden inzake dienstverlening”, wat betekent dat La Ferme Nos Pilifs contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend;
• wij kunnen u ook relevante reclame tonen, zoals vermeld in artikel 7;
• voor analyse- en onderzoeksdoeleinden zodat wij de diensten die La Ferme Nos Pilifs aanbiedt, kunnen verbeteren;
• wij gebruiken en verstrekken ook geaggregeerde informatie (zodat geen individuen worden of kunnen worden geïdentificeerd) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een shoppingcenter en de warmtekaart van de richting die de menigte bezoekers in een shoppingcenter volgt).

Wanneer La Ferme Nos Pilifs voorstelt uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet vermeld staan, brengen wij u daarvan vooraf op de hoogte. Zie artikel 18 hieronder voor details.

5. Wanneer neemt La Ferme Nos Pilifs contact met u op?

La Ferme Nos Pilifs kan contact met u opnemen:
• in verband met een contractuele relatie die u met La Ferme Nos Pilifs bent aangegaan;
• in verband met een commerciële aanbiedingen;
• in verband met briefwisseling die we van u ontvangen of eventuele opmerkingen of klachten die u hebt geuit op producten of diensten van La Ferme Nos Pilifs;
• in verband met een sollicitatie;
• in verband met onze wettelijke rechten en plichten;
• in verband met eventuele gepersonaliseerde diensten waarvan u gebruik maakt;
• in verband met een bijdrage die u hebt ingediend bij La Ferme Nos Pilifs, bv. op de berichtenfora van La Ferme Nos Pilifs of via sms of voicemail;
• om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over diensten van La Ferme Nos Pilifs (deelname is altijd vrijwillig);
• om u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen in de beleidslijnen en praktijken vanLa Ferme Nos Pilifs ; en
• voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in artikel 7.

Wij zullen nooit contact met u opnemen om het wachtwoord van uw La Ferme Nos Pilifs account of andere logingegevens te vragen. Indien u e-mails of telefoontjes krijgt van personen die deze gegevens vragen en van La Ferme Nos Pilifs beweren te zijn, breng dan onmiddellijk onze DPO op de hoogte.

6. Zal er contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden?

La Ferme Nos Pilifs stuurt u alleen marketingmails of neemt alleen contact met u op via La Ferme Nos Pilifs- platformen wanneer u daarmee hebt ingestemd. U kunt zich steeds uitschrijven door de procedure in artikel 12 te volgen. Wij kunnen ook af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen overbepaalde kwesties die verband houden metLa Ferme Nos Pilifs. La Ferme Nos Pilifskan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en uw gebruik van de platformen vanLa Ferme Nos Pilifs.

7. Zal La Ferme Nos Pilifs mijn persoonsgegevens delen?

La Ferme Nos Pilifs zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.
Over het algemeen zullen wij uw gegevens binnen La Ferme Nos Pilifs gebruiken en ze alleen buiten La Ferme Nos Pilifs delen indien u dat hebt gevraagd of daarmee heb ingestemd, uitgezonderd:
• wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of ordehandhavingsdiensten, inclusief ter bescherming van kinderen), door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of
• indien La Ferme Nos Pilifs of haar filiaal ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging;
• in de beperkte omstandigheden die hieronder en in artikel 9 worden beschreven.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, agenten in onderaanneming en andere verwante organisaties om voor ons taken uit te voeren of diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen directmarketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden om ze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons heeft gevraagd om dat te doen.

8. Hoelang zal La Ferme Nos Pilifs mijn persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met La Ferme Nos Pilifs heeft.

9. Wat kunt u doen met de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens; het recht om uw instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kunt in elk geval uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO contact@pilifs.be

10. Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens La Ferme Nos Pilifs van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht van toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die La Ferme Nos Pilifs bijhoudt. Deze rechten kunt u uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met onze DPO contact@pilifs.be

11. Wat als ik ontevreden ben over de manier waarop La Ferme Nos Pilifs mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
• Met de post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
• Telefonisch: +32 (0)2 274 48 00
• Per fax: +32 (0)2 274 48 35
• Per e-mail: commission@privacycommission.be

12. Cookies internetbrowser

a. Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke identificator bevat die naar de internetbrowser van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd (hier allemaal een “apparaat” genoemd) en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.
Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologie wordt vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail werd gelezen en er links werden aangeklikt. Om u volledig te informeren zal La Ferme Nos Pilifs uw toestemming vragen om cookies te ontvangen. U kan uw cookie-instellingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser (zie ons volledige Cookies-beleid voor meer informatie).
Op websites van La Ferme Nos Pilifs slaan cookies informatie op over uw online voorkeuren en laten ons toe onze websites op maat van uw interesses te maken.
b. Cookies van La Ferme Nos Pilifs en hoe u ze weigert
Het Cookies-beleid van La Ferme Nos Pilifs, dat volledige informatie bevat over hoe La Ferme Nos Pilifs cookies gebruikt en uitlegt hoe u kunt controleren welke cookies via de website van La Ferme Nos Pilifs op uw apparaat geïnstalleerd zijn, vindt u op onze website hier.
We moeten opmerken dat u, indien u de instellingen wijzigt en bepaalde cookies blokkeert, sommige functies van de diensten van La Ferme Nos Pilifs niet ten volle kunt benutten en we sommige functies waarvoor u eerder hebt gekozen, niet kunnen leveren.
c. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers
Uw internetbrowser kan La Ferme Nos Pilifs ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP- adres en details over de browser die u gebruikt.
Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO contact@pilifs.be

13. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

DNT is een functie die sommige browsers aanbieden die, wanneer deze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.

14. Wijzigingen aan het Privacybeleid van La Ferme Nos Pilifs

Dit Privacybeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus het beste raadplegen telkens u La Ferme Nos Pilifs persoonsgegevens verstrekt. De datum van de recentste herziening verschijnt op deze pagina. Bent u het niet eens met deze wijzigingen, gelieve dan geen websites of apps van La Ferme Nos Pilifs meer te gebruiken om persoonsgegevens aan La Ferme Nos Pilifs te bezorgen. U kunt uw La Ferme Nos Pilifs-account ook op elk ogenblik wissen. Zie artikel 12 voor details. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan het Privacybeleid, die bijvoorbeeld invloed hebben op hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken, zullen wij voor een meer zichtbare kennisgeving zorgen.

15. Contact opnemen met La Ferme Nos Pilifs over dit Privacybeleid

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u contact op met onze DPO contact@pilifs.be, waarvan de contactgegevens in artikel 1 worden vermeld.