Heggenmus

De heggenmus is een zangvogel met een bruin verenkleed met zwarte strepen. Hij kan wat aan een … huismus doen denken maar is er toch makkelijk van te onderscheiden door zijn dunne bek. Zijn kop, nek en borst zijn muisgrijs, zijn flanken zijn roestbruin gestreept, terwijl zijn bovenkant bruin is met zwarte strepen.
De heggenmus is een schuwe vogel die je toch vaak kan zien wanneer hij op de grond rondspringt op zoek naar insecten, of in de lente wanneer hij zijn lied aanheft boven in een struik, een boom of op een stroomkabel. Het liefdesleven van de heggenmus? “It’s complicated”, zou Facebook zeggen … Hij is polygaam en paart aan de lopende band. Deze rare vogels bezetten soms een territorium als koppel maar ook wel eens als groepen van drie of vier vogels van uiteenlopende geslachten.
Heggenmussen bezoeken slechts zelden voederhuisjes. Het heeft ook geen zin om in een nestkast te investeren: het vogeltje verkiest de Spartaanse luxe van struikgewas of kreupelhout om er te nestelen.

GROOTTE : 14 tot 15 cm
GEWICHT : 19 tot 24 gr
NESTPERIODE : april tot augustus
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : bossen, struikgewas & tuinen
BROEDDUUR : 22 dagen
LEVENSVERWACHTING : 9 jaar
VOEDSEL : insecten, larven & zaadjes
AANTAL EIEREN : 4 tot 5