Spreeuw

De spreeuw is een middelgrote vogel met een spitse gele bek en een glanzend zwart verenkleed vol blauwe, groene en paarse weerschijnen. Wanneer hij op het eind van de zomer ruit, worden de uiteinden van zijn veren bleker, waardoor hij er bontgekleurd gaat uitzien. Dat effect verdwijnt naarmate de pluimen uitvallen. De spreeuw leeft in grote groepen en gebruikt voortdurend zijn gevarieerde zang om in contact te bljven met zijn soortgenoten. Hij imiteert uitstekend de zang van andere vogels … en het geluid van bepaalde voorwerpen zoals gsm’s of deurbellen!
De spreeuw is ook gekend voor zijn magnifieke luchtballetten. Groepen die vaak uit honderden vogels bestaan, veranderen gelijktijdig van richting en kolken als dichte wolken in de hemel rond. Als er een roofvogel nadert, neemt de spreeuwenwolk de vorm aan van een compacte bol. Net als kippen zoeken spreeuwen hun voedsel door voortdurend op de grond te pikken. En toch komt hij graag bij jou eten als je hem brood of etensresten aanbiedt (wees voorbereid op meerdere bezoekers want de spreeuw komt nooit zonder gezelschap!).

GROOTTE : 22 cm
GEWICHT : 60 tot 96 gr
NESTPERIODE : mei tot juli
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : open landschappen
BROEDDUUR : 14 dagen
LEVENSVERWACHTING : 15 jaar
VOEDSEL :  insecten & vruchten
AANTAL EIEREN : 4 tot 6