Boomklever

De boomklever is makkelijk te herkennen aan zijn piratenbandana, zijn lange spitse bek en zijn verenkleed: de bovenste delen van zijn lijf zijn blauwgrijs, de onderzijde is oranjerood.
De boomklever is een echte boomacrobaat: hij kan een stam in elke richting bewandelen, zelfs met de kop naar beneden. Nog een bijzonderheid van deze soort: om zijn nest (dat zich in muurholtes of boomgaten bevindt) te beveiligen tegen indringers, metselt de boomklever zelf een smalle ingang met modder of mest. Mijnheer en Mevrouw boomklever zijn erg trouw. Bovendien zijn ze standvogels (ze blijven op dezelfde plaats wonen).
Aangezien ze het hele jaar door in hun bos aanwezig zijn, verstoppen ze er hun voedselbuit (eikels, hazelnoten, …) in boomspleten voor in tijden van schaarste. De boomklever bezoekt nestkasten (Ø34mm) en voederhuisjes wanneer er genoeg bomen in de buurt zijn. Hij eet bijzonder graag zonnebloemzaadjes, gedroogde vruchten en vet.

GROOTTE : 14 cm
GEWICHT : 19 tot 24 gr
NESTPERIODE : mei / juni
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : bossen, parken & tuinen
BROEDDUUR : 18 tot 21 dagen
LEVENSVERWACHTING : 9 jaar
VOEDSEL : insecten, larven & eikels
AANTAL EIEREN : 6 tot 8