Winterkoning

Dit springerige zangvogeltje heeft een beige/roestbruin verenkleed en een lange, dunne, licht gekromde bek. Hoewel hij moeilijk waar te nemen is omdat hij heel schuw is, kan je hem herkennen wanneer hij geland is, aan zijn ronde silhouet en zijn staartje dat voortdurend opwipt. De winterkoning bouwt een bolvormig nest, vaak aan een rotswand of een muur bevestigd. Hij doet niets liever dan holtes, spleten en barsten verkennen! Ook houtstapels of struikgewas verleiden hem, tenminste als hij er discreet kan inglippen.
Hij kan heel luid zingen: tot 95 decibel! Nogal een prestatie voor zo’n kleine klankkast. Die vocale kwaliteiten zijn heel nuttig in het liefdesseizoen. In de lente bouwt Mijnheer winterkoning immers meerdere nesten, waarnaast hij een lied zingt om een of meerdere vrouwtjes te lokken voor een bezoekje.
Als Mevrouw winterkoning overtuigd is, zal ze er een pluim achterlaten als teken van goedkeuring, en later zal ze er intrekken om kleintjes groot te brengen … terwijl Mijnheer, een veelwijver, andere dames het hof maakt!
Hoewel de winterkoning je tuin kan bezoeken, zal hij niet in een voederhuisje langskomen en slechts zelden nestkastjes bewonen.

GROOTTE : 9 tot 10 cm
GEWICHT : 8 tot 13 gr
NESTPERIODE : april tot juli
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : bossen, parken & tuinen
BROEDDUUR : 14 tot 15 dagen
LEVENSVERWACHTING : 6 jaar
VOEDSEL : insecten & larven
AANTAL EIEREN : 5 tot 8