Zanglijster

De zanglijster is een middelgrote zangvogel uit de familie van de lijsterachtigen met een mooi verenkleed: de bovendelen kastanjebruin en de borst gevlekt crèmewit.
De zanglijster draagt niet toevallig die naam! Zijn gefloten en geblazen zang bestaat uit heel gevarieerde melodieën die ver dragen en die tot de mooiste behoren die je in onze bossen kan tegenkomen … vooral wanneer hij het einde van de winter aankondigt (de zanglijster is een gedeeltelijke trekvogel, die in het begin van de lente bij ons terugkeert). Een bijzonderheid van de zanglijster: de techniek die hij gebruikt om zich te voeden! Wanneer er geen vruchten of wormen zijn (wanneer de bodem te droog of bevroren is) schakelt de hij over op slakken: daarbij verbrijzelt hij hun huisjes op een steen of een boomwortel die hij als aambeeld gebruikt.

GROOTTE : 23 cm
GEWICHT : 65 tot 90 gr
NESTPERIODE : maart tot juli
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : bossen, parken & boomrijke tuinen
BROEDDUUR : 13 tot 14 dagen
LEVENSVERWACHTING : 14 jaar
VOEDSEL : wormen, slakken & vruchten
AANTAL EIEREN : 4 tot 5