Zwartkop

Zoals zijn naam aangeeft, heeft de zwartkop een zwarte kruin, die vaak als een kuif rechtstaat! We hebben het hier wel enkel over de mannetjes, want de kruin van de vrouwtjes is veeleer roestbruin. De rest van het verenkleed is grijsbruin bovenaan en bleekgrijs onderaan, met een zwarte bek. De zwartkop is een middelgrote vogel met een krachtige fluitende zang die hem de bijnaam ‘Maartse nachtegaal’ opleverde. Zwartkopkoppels bouwen hun nest samen, en doen dat op 2 à 5 dagen tijd.
Het nest zit verstopt in het groen op 1 tot 3 meter hoogte, en is gemaakt uit twijgjes en planten, meestal samengebonden met spinnenrag en binnenin bekleed met vezels en haren.
Tijdens zachte winters – iets wat met de klimaatopwarming steeds vaker zal voorkomen – is de zwartkop sedentair. In koude winters migreert hij naar het zuiden. De zwartkop bezoekt ’s winters geen voederhuisjes: hij smult liever van klimop- of maretakbessen.

GROOTTE : 14 cm
GEWICHT : 14 tot 20 gr
NESTPERIODE : april tot juli
STATUS : niet begreigd
LEEFGEBIED : bosjes & boomrijke gebieden
BROEDDUUR : 10 tot 11 dagen
LEVENSVERWACHTING : 7 jaar
VOEDSEL : insecten, vruchten & bessen
AANTAL EIEREN : 4 tot 5